ಬೆಂಕಿಗೂ ಜಗ್ಗಲ್ಲ, ಎಸೆದರೂ ಪುಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ... ಇದು ಅಡಿಕೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಗಾಜು ! | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಬೆಂಕಿಗೂ ಜಗ್ಗಲ್ಲ, ಎಸೆದರೂ ಪುಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ... ಇದು ಅಡಿಕೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಗಾಜು !

► ಅಡಿಕೆಯಿಂದ‌ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಪೈಪ್, ಗಾಜು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ?

► ಡಾ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಶೋಧನೆ

ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ್ದು


Back to Top