ಬಿಜೆಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು NIA ತನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ: ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಆರೋಪ | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಬಿಜೆಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು NIA ತನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ: ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಆರೋಪ

► ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೆಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣ
 

Back to Top