ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ 3 ವರ್ಷದ ಪೋರ ! | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ 3 ವರ್ಷದ ಪೋರ !

► ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾದ ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ

Back to Top