ಛಲದಂಕಮಲ್ಲೆ ಚಾನು ! | ಅಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ತ ಬಾಲಕಿ ಇಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಳು | Chanu Saikhom Mirabai | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಛಲದಂಕಮಲ್ಲೆ ಚಾನು ! | ಅಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ತ ಬಾಲಕಿ ಇಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಳು | Chanu Saikhom Mirabai

► ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ ಸೈಕೋಮ್ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಸಾಹಸಗಾಥೆ

Back to Top