ಅಮಿತ್ ಶಾ , ತಮಿಳಿಸೈ ಸೌಂದರರಾಜನ್ | PC : indiatoday.in