ಫೆಲೆಸ್ತೀನ್ ‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೇನು?

25th June, 2021
► ಭಾಗ-22 UNICEF  ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾನವೀಯ ದುರಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಯಮನ್.
23rd June, 2021
                                                                                  ► ಭಾಗ-20 ಫೆಲೆಸ್ತೀನ್ ಮತ್ತದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರಿಯಲು ಹೊರಟವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು...

Photo: twitter.com 

9th June, 2021
                                                                                  ► ಭಾಗ-19
9th June, 2021
                                                                                  ► ಭಾಗ-18
29th May, 2021
ಭಾಗ-11 ‘ಗೂಗ್ಲ್ ಮ್ಯಾಪ್’ ಫೆಲೆಸ್ತೀನ್‌ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.
27th May, 2021
ಭಾಗ -9  ಜೆರುಸಲೇಮ್‌ನ ನಿವೃತ್ತ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್‌ರ ಮನವಿ
26th May, 2021
ಭಾಗ -8  ► 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಕೆಥೊಲಿಕ್ ಪೋಪ್‌ರಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
19th May, 2021
ಭಾಗ-3 ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿ ಸರಳೀಕೃತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಉದಾ:
Back to Top