ಡಾ. ರಾಗಿಣಿ ನಾಯಕ್‌ / ರಜತ್‌ ಶರ್ಮಾ (Photo: economictimes)