ನೋಟು ನಿಷೇಧ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ) , ಜಿಎಸ್‌ಟಿ , ಕೋವಿಡ್‌(WHO)