ಸುಬ್ಬಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಅಸ್ಸಯ್ಯದ್ ಅಲ್ ಹಾಮಿದ್ ಫಝಲ್ ಕೋಯಮ್ಮ ತಂಙಳ್ ಕೂರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.