ಐಸಿವೈಎಮ್ ಮೊತಿಯಳೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ವಲಯದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೋಶನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ರೋಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಜೈಸನ್ ತಾಕೊಡೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.