ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾದಿ ತಂಙಳ್, ಡಾ. ಎಮ್ಮೆಸ್ಸೆಂ ಝೈನೀ, ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕರೀಂ