ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೆನ್ನಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕೈ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ)