-

ವಾಯೇಜರ್: 45 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದ ಹಿನ್ನೋಟ ಮುನ್ನೋಟ

-

ಅನ್ಯಗ್ರಹಗಳ ಕುರಿತ ಮಾನವನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಅನೇಕ ನೌಕೆಗಳು ವಿವಿಧ ಗ್ರಹಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇಂತಹ ನೌಕೆಗಳ ಭಾಗವಾದ ಅವಳಿ ನೌಕೆಗಳೆಂದರೆ ವಾಯೇಜರ್ 1 ಮತ್ತು 2. ನಾಸಾ ನಿರ್ಮಿತ ವಾಯೇಜರ್ ನೌಕೆಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡ್ಡಯನಗೊಂಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 45 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಈ ನೌಕೆಗಳ ಕುರಿತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅವಳಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ವಾಯೇಜರ್-1 ಮತ್ತು ವಾಯೇಜರ್-2 ನ್ನು 1977ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾವು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾನವೆರಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಮೂಲತಃ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದಂತೆ, ವಾಯೇಜರ್‌ಗಳು ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ, ಶನಿಯ ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ನಿಕಟ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಸದ್ಯ ಎರಡೂ ನೌಕೆಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 14.6 ಶತಕೋಟಿ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿ ನೌಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಿಂದ ದೂರದ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತುಗಳು, ಸೌರವ್ಯೆಹದ ಅಂಚಿನ ಆಚೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತರತಾರಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊರಬಂದಿವೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಾಯೇಜರ್-1ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಾಯೇಜರ್-2ನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಾಯೇಜರ್-2 ಆಗಸ್ಟ್ 20, 1977ರಂದು ಉಡಾವಣೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ವಾಯೇಜರ್-1 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 5, 1977ರಂದು ಉಡಾವಣೆಯಾಯಿತು. ಎರಡು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತೀ ಗುರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲು ವಾಯೇಜರ್-2ನ್ನು ಮೊದಲು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ವಾಯೇಜರ್‌ಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ವಾಯೇಜರ್-1 ಮಾರ್ಚ್ 5, 1979ರಂದು ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 12, 1980ರಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ವಾಯೇಜರ್-2 ಜುಲೈ 9, 1979ರಂದು ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 25, 1981ರಂದು ಶನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.

ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಗುರಿಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎರಡು ಹೊರಗಿನ ದೈತ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫ್ಲೈಬೈಗಳು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಸೌರವ್ಯೆಹದಾದ್ಯಂತ ಹಾರಿಹೋದಾಗ, ವಾಯೇಜರ್‌ಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಅವು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಮಿಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು. ಅವುಗಳ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು 12ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಾಟಿತು. ವಾಯೇಜರ್ 1 ಮತ್ತು 2 ತಮ್ಮ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೆಹದ ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯ ಬಾಹ್ಯ ಗ್ರಹಗಳು, ಅವುಗಳ 48 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅನನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿವೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ಹಾರಾಟದ ನಂತರ ವಾಯೇಜರ್ ಮಿಷನ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ವಾಯೇಜರ್‌ಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಿವೆ. 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೆಹದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ.

ಎರಡೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ನೇರಳಾತೀತ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ವಾಯೇಜರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಗಳ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅಂತರತಾರಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ವಾಯೇಜರ್‌ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಇನ್ನೊಂದು ದಶಕದವರೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಾಯೇಜರ್‌ನ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರೆಗೆ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡೂ ವಾಯೇಜರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು ಅನೇಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದವು. ಸಂದೇಶವನ್ನು ಫೋನೋಗ್ರಾಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಿದವು. ಕಾರ್ನೆಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾರ್ಲ್ ಸಗಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಮಿತಿಯು ದಾಖಲೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಡಾ. ಸಗಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು 115 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುಗಗಳಿಂದ ಸಂಗೀತದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರಿಂದ ಧ್ವನಿ ರೂಪದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಈ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅಂತರತಾರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ವಾಯೇಜರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಐದು ವಿಜ್ಞಾನ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ 1. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪಕರಣ, 2. ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಉಪಕರಣ, 3. ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಿರಣ ಉಪಕರಣ, 4. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಉಪಕರಣ 5. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ತರಂಗ ಉಪಕರಣ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೇರಳಾತೀತ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವಿಜ್ಞಾನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ವಾಯೇಜರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು 65,000 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‌ಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮಗಾತ್ರದ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನವಾದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ವಾಯೇಜರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಸುಮಾರು ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಸುಮಾರು 2,500 ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತೀ ವಾಯೇಜರ್ ಸುಮಾರು 2,000 ಬಣ್ಣದ ಟಿವಿ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ವಾಯೇಜರ್‌ನ ದೂರದರ್ಶನದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೀಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮಾನ್ಯತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಕೋನೀಯ ದರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಕೋನೀಯ ದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಡಿಯಾರದ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳಿನ ಚಲನೆಗಿಂತ 15 ಪಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಮಟ್ಟಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 900 ಪಟ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ವಾಯೇಜರ್ ಅನ್ನು ಗಡಿಯಾರದ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳಿಗಿಂತ 30 ಪಟ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರತೀ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟನ್ ವಾಯೇಜರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೀಟರ್‌ಗಳು ಕೇವಲ 400 ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತೀ ವಾಯೇಜರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ 33 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವಾಯೇಜರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಮೀಟರ್‌ಗಳು ದುರ್ಬಲವಾದ, ಸ್ಪಿಂಡ್ಲಿ, ಫೈಬರ್‌ಗ್ಲಾಸ್ ಬೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೊರೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎರಡು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕ್ಯಾನ್‌ನಿಂದ ಬಿಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಬೂಮ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 13 ಮೀಟರ್ (43 ಅಡಿ) ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಮೀಟರ್ ಸಂವೇದಕಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ನಿಖರತೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಯೇಜರ್ ನೌಕೆಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೆಹದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿವೆ. ಹೆಲಿಯೋಪಾಸ್ ಇದು ಸೌರವ್ಯೆಹ ಮತ್ತು ಅಂತರತಾರಾ ಗಾಳಿಯ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಾಯೇಜರ್ 1 ಸೌರ ಮಾರುತದ ಅಂತ್ಯದ ಆಘಾತವನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ, ಅದು ಹೆಲಿಯೋಪಾಸ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಹೆಲಿಯೊಶೀತ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಯೇಜರ್‌ಗಳು ಹೆಲಿಯೋಪಾಸ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಭೂಮಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವಾಗ, ಸೌರವ್ಯೆಹದ ಅಂಚಿನ ಆಚೆಗಿದ್ದರೂ ಎರಡೂ ನೌಕೆಗಳು ಅಂತರತಾರಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆೆ. ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವಾಯೇಜರ್‌ಗಳು 2025ರವರೆಗೂ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಖಗೋಳತಜ್ಞರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಜಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಸುಕಾದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಯೇಜರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.

ವಾಯೇಜರ್ ಪ್ರಸಕ್ತ ತಮ್ಮ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 2025ರವರೆಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದಾದರೆ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಾಯೇಜರ್-1 ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸುಮಾರು 13.8 ಶತಕೋಟಿ ಮೈಲುಗಳು (22.1 ಶತಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ಮತ್ತು ವಾಯೇಜರ್-2 11.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು (18.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಾಯೇಜರ್‌ಗಳು ಇತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 40,000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಯೇಜರ್-1 ಅಂದಾಜು 1.6 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು (9.3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೈಲುಗಳು) ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ಕ್ಯಾಮೆಲೋಪರ್ಡಾಲಿಸ್ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಒಫಿಯುಚಸ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಯೇಜರ್-2 ರಾಸ್ 248 ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ 1.7 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳನ್ನು (9.7 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೈಲುಗಳು) ದೂರ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಸಿರಿಯಸ್‌ನಿಂದ 4.3 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳು (25 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೈಲುಗಳು) ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಾಯೇಜರ್‌ಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವೇಗ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕ್ಷೀರಪಥದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಂತಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈ ಪಯಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕುರಿತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ವಾಯೇಜರ್‌ನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/statusಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ

 

‘ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ’ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ತವೇ ? ಇದರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿರಬೇಕೇ? 

ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

The views expressed in comments published on www.varthabharati.in are those of the comment writers alone. They do not represent the views or opinions of varthabharati.in or its staff, nor do they represent the views or opinions of  Vartha Bharati Group, or any entity of, or affiliated with, Vartha Bharati Group. varthabharati.in reserves the right to take any or all comments down at any time.
 

Refrain from posting comments that are obscene, defamatory or inflammatory, and do not indulge in personal attacks, name calling or inciting hatred against any community. It is obligatory on www.varthabharati.in to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. 

Help us delete comments that do not follow these guidelines by informing us (vbwebdesk@gmail.com). Let's work together to keep the conversation civil. 

www.varthabharati.in ನ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ. ಅವು  www.varthabharati.in ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ, ಅಥವಾ 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾರದ್ದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು  ' ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಕಾದಿರಿಸಿದೆ. 

ಅಶ್ಲೀಲ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ , ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದವರ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ  ನೀಡುವುದು 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಗೆ ಕಡ್ದಾ ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ (vbwebdesk@gmail.com) ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ನೇರವಾಗಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.

Back to Top