ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಬಂದರು ತಲುಪಿದ 19 ಕಾರ್ಮಿಕರು ► ಲಾಕ್‌ಡೌನಿಂದ 2 ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ !

Back to Top