ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ನೂತನ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ತಡೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರೈತರು | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ನೂತನ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ತಡೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರೈತರು

Back to Top