ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಚಳಿಯಿಂದ ಬದಲಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣದ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹುಸೈನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೊಡಿ. | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಚಳಿಯಿಂದ ಬದಲಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣದ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹುಸೈನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೊಡಿ.

Back to Top