ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಚಳಿಯಿಂದ ಬದಲಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣದ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹುಸೈನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೊಡಿ.

ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ್ದು


Back to Top