ಕೀರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್‌ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಜೊತೆ PC: /x.com/Keir_Starmer