ಪದ್ಮಾಸನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಸರಪಳಿ ಸುತ್ತಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 1.4 ಕಿ.ಮೀ. ಈಜು | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಪದ್ಮಾಸನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಸರಪಳಿ ಸುತ್ತಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 1.4 ಕಿ.ಮೀ. ಈಜು

ಉಡುಪಿಯ 65ರ ಹರೆಯದ ಗಂಗಾಧರ ಕಡೆಕಾರ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

Back to Top