35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಜ್ಮಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕತೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರದೇ ಇರದು!