ಸಲ್ಮಾತು | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಸಲ್ಮಾತು

9th September, 2021
ಶಕುಂತಳೆಗೆ 'ಗಂಡು ಮಗು'ವಾದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ದುಷ್ಯಂತನಿಗೆ ಶಕುಂತಳೆಯ ವರಿಸಿದ್ದು ನೆನಪಾಯಿತು!
4th May, 2021
ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಟ್ಟಿದ ದುರ್ಬಲ ಮನೆ ಕುಸಿದು ಅವರು ಸತ್ತರು!
1st May, 2021
ಗಂಡು ಶಕುಂತಲೆ ಗಂಡು ಮಗು ಹೆತ್ತಳು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಕ್ಷಣ ದುಷ್ಯಂತನಿಗೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಎನ್ನೋದು ನೆನಪಾಯಿತು.  
30th April, 2021
ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಶತ್ರುವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.
Back to Top