ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಡಿ. 10: ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶೇ. 10ರಿಂದ ಶೇ. 14ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಪ್ 12 ಸುದ್ದಿಗಳು

ಕರಾವಳಿ

ವಾರದ ವಿಶೇಷ

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶೋಧಿಸುವ ಹೊತ್ತು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಜೀವಿಗಳು ‘‘ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲ’’ ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಗಳಗ್ರಹದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದ. ತಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜನಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಅತಿ ಭಾರವಾದ ಕಿರೀಟವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ. ಅವನಷ್ಟೇ ತೂಕದ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೊಗಳುವವರೇ. ರಾಜನಿಗಿಂತ...
‘‘ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ’’ ‘’ಹೌದೆ?’’ ‘‘ಹೌದು, 40 ಪುಟಗಳು...’’ ‘‘ಮತ್ತೆ...’’ ‘‘ಎಲ್ಲವೂ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪುಟ’’ ‘‘ಮತ್ತೆ....’’ ‘‘ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಗದ....’’ ‘‘ಮತ್ತೆ....’’
‘‘ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದೇ?’’ ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳಿದ. ‘‘ಧಾರಾಳವಾಗಿ....’’ ಸಂತ ಉತ್ತರಿಸಿದ. ‘‘ಹೇಗೆ...?’’ ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳಿದ. ‘‘ಹೀಗೆ...’’ ಎಂದ ಸಂತ ದೀಪವನ್ನು ಆರಿಸಿದ. ಎಲ್ಲವೂ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ.
‘‘ಅತಿದೊಡ್ಡ ದುರದೃಷ್ಟವಂತ ಯಾರು?’’ ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳಿದ. ‘‘ಹಸಿವು, ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ಶ್ರೀಮಂತ’’ ಸಂತ ಹೇಳಿದ. ‘‘ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಖವಾಗಿರಿಸುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು?’’ ‘‘ಸಂತೃಪ್ತಿ’’. ಸಂತನ ಮಾತಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಸಂತೃಪ್ತನಾದ.  

***

----

-----------------------------

Back to Top