ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ

12th May, 2018
‘ಬೋರ್ಡರ್’ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರ ಕತಾ ವಸ್ತುವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಬರತೊಡಗಿತು. ಆದರೆ ‘ಬಾರ್ಡರ್’ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಅವುಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು, ಭಾರತದ ಏಜೆಂಟರ್‌ಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ವಸ್ತುವಾಗಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು...
05th May, 2018
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಿಚ್ಚು ಇದೆ. ಈ ಕಿಚ್ಚು ಯುವ ಜೋಡಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಕಾಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಬದುಕುವವರ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ...
09th Dec, 2017
ಸಾಮಾನ್ಯರು ಯಾರೂ ಸ್ಮಗ್ಲರ್‌ಗಳ ಸಹವಾಸ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಖಚಿತ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ‘ಸ್ಮಗ್ಲರ್’ ಚಿತ್ರವೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಸನ್ ಸ್ಮಗ್ಲರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದಾ ಎನ್ನುವುದು ಸಂದೇಹ....
Back to Top