ಉಪಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರೀ ಮಾಹಿತಿ

ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ : ಏನು ? ಹೇಗೆ ?

ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅನಾಥ, ನಿರ್ಗತಿಕ ಹಾಗೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರೀತಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನೈಜ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ನೀಡುವ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಂದರೆ-ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟರ್‌ಕೇರ್.

ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸಮಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಆಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯ್ದೆಗಳೆಂದರೆ:

1. ದಿ ಹಿಂದೂ ಅಡಾಪ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಯಿಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1956 (ಎಚ್‌ಎಎಂಎ)

2. ದಿ. ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್-1890(ಜಿಡಬ್ಲುಎ)

1. ದತ್ತು

 ದತ್ತು ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವಿರದ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಸೆಯಲಾಗುವುದು. ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರವು ಮಗುವಿನ ಮತ್ತು ದತ್ತು ಪೋಷಕರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೈಜ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪರಸ್ಪರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಅಡಾಪ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಯಿಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್-1956ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾತ್ರ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಗುವಿಗೆ ನೈಜ ಮಗುವಿಗೆ ದೊರಕುವ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನೀಡಿದ ದತ್ತಕವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

2. ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ಶಿಪ್(ಸಂರಕ್ಷಕತ್ವ)

 ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಪಾರ್ಸಿ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1890ರ ಪ್ರಕಾರ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಗುವು ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗುವವರೆಗೂ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಪೋಷಕರು-ಆಶ್ರಿತರ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈಜ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ/ಹಕ್ಕುಗಳು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ದತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

3. ಫಾಸ್ಟರ್ ಕೇರ್:

ಈ ಯೋಜನೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವರೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಎಯೆ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಫಾಸ್ಟರ್ ಕೇರ್‌ನಲ್ಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಮಕ್ಕಳು

1. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನೈಜ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವ-ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತ ತಾಯಂದಿರ ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿದ ಪಾಲಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂತಹ ಮಗುವು ದತ್ತುನೀಡಲು ಅರ್ಹವಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯ/ಬಾಲಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಕ್ಕಳ ನೈಜ ಪಾಲಕರು/ಪೋಷಕರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ನೈಜ ಪಾಲಕರು/ಪೋಷಕರು ದೊರಕದಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಮಗುವನ್ನು ಅನಾಥ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ದೊರಕುತ್ತಾರೆ.

3. ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಕರಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ದತ್ತು ನೀಡಬಹುದು.

4. ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಅಂಗವಿಕಲರು, ಮಂದಮತಿಯರು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆ:

1. ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಪಾಲಕರು:

ಎ. ನೈಜ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ವೈವಾಹಿಕ ದಂಪತಿಗಳು.

ಬಿ. ನೈಜ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೈವಾಹಿಕ ದಂಪತಿಗಳು.

ಸಿ. ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಗು ಹಾಗೂ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಪಾಲಕರ ನಡುವೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 45 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೀರಿರಬಾರದು. ಎರಡನೇ ದತ್ತಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರವು 50 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೀರಿರಬಾರದು.

ಡಿ. ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಪಾಲಕರ ವರಮಾನ ಮಾಹೆಯಾನ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 5,000/- ಇರಬೇಕು.

ಇ. ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಪಾಲಕರು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.

2. ಒಂಟಿ ಪಾಲಕರು: (ಅವಿವಾಹಿತರು, ಪರಿತ್ಯಕ್ತೆ, ವಿಧವೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ)

ಎ. ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಒಂಟಿ ಪಾಲಕರ ವಯಸ್ಸು 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು.

ಬಿ.ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಮಗು ಹಾಗೂ ಒಂಟಿ ಪಾಲಕರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 21 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬೇಕು.

ಸಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಬಾಂಧವರ ಆಧಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು.

3. ದತ್ತಕ ಮಗುವಿನ ಅರ್ಹತೆ:

 ಎ. ಮಗುವಿನ ಪಾಲಕರು/ಪೋಷಕರು ಸ್ವ-ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಕರ ಹಕ್ಕು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಾಗ ಅಂತಹ ಮಗುವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ದತ್ತು ನೀಡಲು ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿ. ಬಾಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಥವಾ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಮಕ್ಕಳು.

ಸಿ. ವಾಲೆಂಟರಿ ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ದತ್ತು ನೀಡುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳು.

ಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯ್ನು ಆದರಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಿ ದತ್ತು ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಇ. ದತ್ತು ಪಡೆಯಲಿರುವವರು ದಂಪತಿಗಳು ಮಗುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಫ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವದೇಶಿ ದಂಪತಿಗಳು ಸದರಿ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ವಾಲಂಟರಿ ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆದು ಮಗುವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ದತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

ಎ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತ: ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ದಂಪತಿಗಳು ವಾಲಂಟರಿ ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ನಡೆಸಲು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸ್ವೀಕಾರದ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕಾನೂನಿನ ಅಂಶಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು. ನಂತರ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ದತ್ತು ಪಡೆಯಲಿರುವವರ ವಯಸ್ಸು, ಮದುವೆಯಾದ ವರ್ಷ, ಆದಾಯ, ಇವುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಂದಣಿಯ ನಮೂನೆಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಿ.ನೋಂದಣಿಯ ಹಂತ: ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುವ ಪಾಲಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

1. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅರ್ಹತಾ ದೃಢೀಕರಣ

2. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ದೃಢೀಕರಣ

3. ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ದಂಪತಿಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ದೃಢೀಕರಣ

4. ವಿವಾಹವಾದ ಪುರಾವೆ

5. ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ

6. ದತ್ತು ಪಡೆಯಲಿರುವ ಪಾಲಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ಮೂರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರ.

7. ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರ(ಬಾಂಡ್, ಷೇರು ಇತ್ಯಾದಿ)

ಸಿ. ಗೃಹ ತನಿಖಾ ವರದಿ: ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಪಾಲಕರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲಿರುವ ದಂಪತಿಗಳ ಪೂರ್ವಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಅರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ವಿವಾಹ, ಆರ್ಥಿಕ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಮಗುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಕಂಡರಿಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮಗುವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಿ. ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಹಂತ: ದತ್ತು ಪಡೆಯಲಿರುವ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮಗು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದ ನಂತರ 3ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ವರೆಗೆ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಪೂರ್ವ ಫಾಸ್ಟರ್ ಕೇರ್‌ನಡಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಅವರ ವಶದಲ್ಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ(ಎಚ್‌ಎಎಂಎ) ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಯೇತರರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ(ಜಿಡಬ್ಲುಎ) ಸಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ನಂತರ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಪಾಲಕರು ಉಪನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಪಾಲಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇ. ಅನುಸರಣಾ ಕ್ರಮ: ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಪಾಲಕರು ದತ್ತಕ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು:

ಹಿಂದೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ(ಎಚ್‌ಎಎಂಎ) ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಪಡೆಯಲು ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಡ್ (ಜಿಡಬ್ಲುಎ) ಪೋಷಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ/ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಪಡೆಯಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ

ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಪಾಲಕರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚ, ಕಾನೂನಿನ ವೆಚ್ಚ, ಗೃಹ ತನಿಖಾ ವೆಚ್ಚ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಇವುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

      ►ನೋಂದಣಿ ವೆಚ್ಚ-ರೂ.100/-

      ►ಗೃಹ ತನಿಖಾ ವೆಚ್ಚ-ರೂ.500/-

      ►ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶುಲ್ಕ -ರೂ.500/-

      ►ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಗುವಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚರೂ.10,000/-

      ►ಕಾನೂನಿನ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶುಲ್ಕ-ರೂ.2,500/- ರಿಂದ ರೂ.3,000/-

     ►ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ವಿಳಾಸಗಳು

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರವಾಣಿ: 080-22353776

                                                                                                      080-22352329

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪಿ.ಡಿ.ಎ.)

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ದೂರವಾಣಿ: 080-22353780

                                                                     080-22320228

 

‘ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ’ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ತವೇ ? ಇದರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿರಬೇಕೇ? 

ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

The views expressed in comments published on www.varthabharati.in are those of the comment writers alone. They do not represent the views or opinions of varthabharati.in or its staff, nor do they represent the views or opinions of  Vartha Bharati Group, or any entity of, or affiliated with, Vartha Bharati Group. varthabharati.in reserves the right to take any or all comments down at any time.
 

Refrain from posting comments that are obscene, defamatory or inflammatory, and do not indulge in personal attacks, name calling or inciting hatred against any community. It is obligatory on www.varthabharati.in to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. 

Help us delete comments that do not follow these guidelines by informing us (vbwebdesk@gmail.com). Let's work together to keep the conversation civil. 

www.varthabharati.in ನ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ. ಅವು  www.varthabharati.in ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ, ಅಥವಾ 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾರದ್ದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು  ' ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಕಾದಿರಿಸಿದೆ. 

ಅಶ್ಲೀಲ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ , ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದವರ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ  ನೀಡುವುದು 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಗೆ ಕಡ್ದಾ ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ (vbwebdesk@gmail.com) ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ನೇರವಾಗಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.

Back to Top