ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜ್ಹಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಕ್ರಮ ಸರಿಯೇ ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜ್ಹಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಕ್ರಮ ಸರಿಯೇ ?

Back to Top