ಬಡವರನ್ನು, ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಣಕಿಸುವ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮಗಳ ವೈಭವದ ಮದುವೆಗೆ ಸಚಿವರು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹೋಗಿದ್ದು ಸರಿಯೇ ?

Back to Top