ನೋಟು ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾತ್ತಿರುವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆಯೇ ?

Back to Top