ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ: ಚರ್ಚ್ ಎದುರು ಶಾಂತಿ-ಏಕತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ: ಚರ್ಚ್ ಎದುರು ಶಾಂತಿ-ಏಕತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ: ಚರ್ಚ್ ಎದುರು ಶಾಂತಿ-ಏಕತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು

Back to Top