ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದು: ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಳ? ಎಷ್ಟು ಜಟಿಲ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದು: ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಳ? ಎಷ್ಟು ಜಟಿಲ?

ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದು: ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಳ? ಎಷ್ಟು ಜಟಿಲ?
►ಎನ್‍ಎಸ್ ಶಂಕರ್, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು.

Back to Top